מדוע כדאי וחשוב לעשות ביטוח חיים?

ביטוח חיים

אנו חיים את חיי היומיום מבלי לחשוב יותר מידי על העתיד, לא מתכננים יותר מידי קדימה, בודאי לא כשאנו צעירים חזקים ויפים, והעולם כולו שייך לנו. אבל, אין לדעת מה יקרה, האדם הוא כצל חולף בעולם, ואינו יודע את פקודת יומו. יום בהיר אחד מגיעה הבשורה המרה והקשה מכל, מותו של אדם קרוב, שהופכת על פיהם את החיים שהורגלו אליהם בני משפחתו וקרוביו של הנפטר, ועתה יש להסתגל למציאות אחרת, קשה לעיכול וקשה מנשוא.