נכסים קרקעיים מה שצריך לדעת

מנהל מקרקעי ישראל

הנכסים הקרקעיים מהווים את רוב הרכוש הפרטי בארץ ובעולם, גם בעידן ההיי-טק.

דבר זה נכון הן במישור הציבורי (כאמור, 70 אחוז מהרכוש הפרטי הוא נדל"ן), והן במישור הפרטי ( בית המגורים הוא הנכס העיקרי של רוב האנשים).

כאשר מודבר בחלק עיקרי כל-כך של הקניין, אשר במסגרתו נעשות העסקאות הגדולות ביותר אצל רוב האנשים, מובן שיש להיעזר בבעל מקצוע בעל מומחיות לתחום. 

מה מצב הקרקע בישראל?

במדינת ישראל קיים אופי מיוחד לבעלות על הקרקע, עקב סיבות היסטוריות המדינה (וליתר דיוק הממשל) מחזיקה בבעלותה – לפי הגדרות שונות – 80 עד 92 אחוז מהקרקעות.

אמנם כיום ישנה תכנית לרפורמה ולהעברת רוב הקרקע לידיים פרטיות, אבל צעד זה עדיין לא יושם.

כתוצאה ממצב זה חלק ניכר – ואולי רוב – המחזיקים בנכסים בישראל אינם בעלי הנכס אלא שוכרים לתקופה קצרה או ארוכה (חוכרים).

לכן יש להיוועץ תמיד בשירותים משפטיים בענייני תכנון ובנייה; רכישת נכסים (דירות, בתים ועסקים; שכירות; בתים משותפים; רישום בטאבו, במינהל ובחברות משכנות;  ייצוג ברכישה מול קבלנים; ליקויי בניה ופסקי דין הצהרתיים.

מדובר בפקרקטיקה משפטית חשובה מאוד.

סימוכין לכתבה:

https://he.wikipedia.org/wiki/היי-טק

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_041.htm

מוזמנים לצפות בסרטון ערוץ הכנסת