מדוע כדאי וחשוב לעשות ביטוח חיים?

אנו חיים את חיי היומיום מבלי לחשוב יותר מידי על העתיד, לא מתכננים יותר מידי קדימה, בודאי לא כשאנו צעירים חזקים ויפים, והעולם כולו שייך לנו.  

אבל, אין לדעת מה יקרה, האדם הוא כצל חולף בעולם, ואינו יודע את פקודת יומו. יום בהיר אחד מגיעה הבשורה המרה והקשה מכל, מותו של אדם קרוב, שהופכת על פיהם את החיים שהורגלו אליהם בני משפחתו וקרוביו של הנפטר, ועתה יש להסתגל למציאות אחרת, קשה לעיכול וקשה מנשוא.

אתר פרקטיקה משפטית כל מה שצריך לדעת על הרוודים המשפטייים הסובבים אותנו.

ביטוח חיים פתרון כלכלי להצלת המשפחה כלכלית

כשקורה הנורא מכל, ואדם נפטר בטרם עת, מחפשים משפחתו וקרוביו האם היה לאותו נפטר ביטוח חיים אותו ניתן לתבוע.

היתרון החשוב למי שמוטב בביטוח כזה, ויכול עתה לתבוע תביעת ביטוח חיים, הוא סכום כסף שמהווה מקור הכנסה, או לפחות סכום כסף שנותן מרווח נשימה בתקופת ההלם וההסתגלות הקשה למציאות החדשה. 

אין להפריז בחשיבות הסכומים שיכולים להתקבל מתביעות ביטוח החיים, המעניקים תחושת ביטחון ועזרה אמיתית למשפחה/ לקרובים. 

בדרך כלל מי שנהנה מתביעת ביטוח החיים הם בני משפחתו של הנפטר, כגון האלמנה והילדים.

ביטוח חיים הוא כיסוי ביטוחי למקרים שונים של מות מבוטח בטרם עת. 

עוד בחייו רוכש המבוטח סכום כסף בפוליסת ביטוח עליה הוא משלם פרמיה חודשית, וסכום זה אמור להיות משולם למוטבים עם קרות מקרה הביטוח, קרי מות המבוטח, והגשת התביעה לביטוח החיים.

מיה המוטב? מי שנקבע כמוטב. ניתן לקבוע מוטב בדרך שתאפשר את זיהויו. 

על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א -1981, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבוטח בהודעה בכתב למבטח, לבטל את הקביעה ולקבוע מוטב אחר, אלא אם היתה קביעת המבוטח בלתי חוזרת. 

מומלץ למי שעשה ביטוח חיים בעת שהיה רווק/ה ונישא/ה לאחר מכן, לאיש/אישה שהתגרשו ו/או נישאו שוב, למי שנולדו לו ילדים, ולכל אחד בעצם, לרענן מידי פעם את זכרונו ברשימת המוטבים שקבע בפוליסות ביטוח החיים.

בעת הגשת תביעת ביטוח החיים, עלולה להיגרם עוגמת נפש רבה לבני המשפחה/הקרובים המשוכנעים שהם המוטבים, והם שיקבלו את תגמולי הביטוח, ואולם אם המבוטח לא שינה את המוטבים בפוליסה, את הכספים עשויים לקבל מוטבים אחרים הרשומים בפוליסה, שלנפטר סמוך למותו, לא היתה כוונה שיקבלו אותם, כגון: בן/בת זוג לשעבר.

עוד חשוב, למי שעושה ביטוח חיים בכדי להבטיח את יקיריו, לתת לחברת הביטוח, במידה ונשאל, תשובות כנות ומלאות. אי מסירת תשובות ופרטים נכונים, ו/או הסתרה בכוונת מרמה בעניין מהותי, עלולה להביא בעת הגשת תביעת החיים, לשלילת ביטוח החיים.

חשוב ביותר לדעת /לזכור כי תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח חיים היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח! 

הגשת תביעת ביטוח חיים לאחר מועד זה פירושה דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח.

ואף על פי כן, וזה הדבר החשוב ביותר, נסיים בברכת חיים טובים, מלאים וארוכים לכולנו, והלואי ולא נזדקק לתביעות ביטוח חיים.

 

להלן נוסח החוק 

מי אנחנו?

פורטל פרקטיקה משפטית הוא פורטל אשר הוקם על ידי איזי נשיונליטי, הפורטול מהווה כתבות ההשארה ואיננו מהווה יעוץ משפטי בשום צורה,  מדובר האתר שנוצר לצורכי קידום בלבד, קריאה מהנה.

הכתבות המובילות בפרקטיקה משפטית
Instagram